Când considerai că tocmai scăpasei de o grijă și le arătasei partenerilor tăi de afaceri un angajament ferm de plată, asigurându-i că vei respecta condițiile agreate, ajungi într-un alt punct de blocaj: înregistrarea contabilă pentru Scrisoarea de Garanție Bancară.

Scrisoarea de garanție bancară, sau SGB, cum este denumită în mediul bancar și de afaceri, este reglementată în noul Cod civil, Cartea a V-a – Despre obligații, Titlul X – Garanții personale, Capitolul III – Garanții autonome – art. 2321.

O Scrisoare de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumită ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

Dar cum se înregistrează contabil SGB?

Îți vom spune asta, arătând tot către un text de lege. Potrivit pct. 354 alin. 1-2 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, drepturile și obligațiile, între care și angajamentele (cum ar fi giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții, care nu pot fi integrate în activele și datoriile entității, se înregistrează în conturi din afara bilanțului contabil.

„Cu ajutorul contului 801 – angajamente acordate – se ține o evidență a angajamentelor pe care entitățile le acordă (giruri, garanții…), reflectând astfel eventualele datorii față de terți. Cu ajutorul contului 802 – angajamente primite – se ține o evidență a angajamentelor pe care entitatea le-a primit, contul reflectând eventualele creanțe față de terți, prin aceste angajamente”, explică colegii noștri din departamentul financiar.

De ce se procedează astfel?

Înregistrarea contabilă SGB se face în conturi din afara bilanțului contabil, întrucât asumarea sau primirea unei garanții nu implică o intrare sau o ieșire de numerar, sau nașterea unei creanțe care să schimbe patrimoniul unei Societăți Comerciale.

Scrisoare de garanție cu cash colateral. Cum se înregistrează contabil aceasta?

Situația stă însă altfel dacă discutăm despre scrisori de garanție cu cash colateral. Astfel, la momentul prestării serviciilor / executării lucrărilor, trebuie înscrisă pe factură întreaga valoare și să colecteze TVA-ul aferent. Indiferent de înțelegerea dintre părți, scrisoarea de bună execuție nu influențează sumele, și nici modalitatea de decontare a garanției (neîncasare, încasare într-un cont blocat, încasare cu emitere SGB).

„La momentul expirării perioadei de garanție sau încasării efective a acesteia, nu se pune problema refacturării în plus a garanției”, mai spun consultanții financiari de la infotva.manager.ro/articole/legislatie/scrisoare-de-garantie-cu-cash-colateral-care-sunt-inregistrarile-contabile-corecte-13757.html, care ne oferă un exemplu concret pentru înregistrare contabilă scrisoare de garanție cu cash colateral:

– facturare lucrari executate
4111 „Clienti” = %
704 „Venituri din servicii prestate”
4427 „TVA colectata”
– inregistrarea garantiei constituite prin neincasare
2678 „Alte creante imobilizate” = 4111 „Clienti”
– constituire provizion pentru cheltuielile legate de garantia acordata clientilor
6812 „Cheltuieli de exploatare privind provizioanele” = 1512 „Provizioane pentru garantii acordate clientilor”
– constituirea depozitului cash colateral din contul curent
581 „Viramente interne” = 5121 „Conturi la banci in lei”/anal. A
5121 „Conturi la banci in lei”/anal. C = 581 „Viramente interne”
– incasarea garantiei de la client in contul curent
5121 „Conturi la banci in lei”/anal. A = 2678 „Alte creante imobilizate”
– inregistrarea scrisorii de garantie bancara cu cash colateral
Debit cont 8011 „Giruri si garantii acordate”
Inregistrarea contabila 8011 = 2678 nu este posibila deoarece pentru conturile din grupa 80 „Conturi in afara bilantului” se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, conform careia inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente.
– stingerea provizionului la sfârsitul perioadei de garantie
1512 „Provizioane pentru garantii acordate clientilor” = 7812 „Venituri din provizioane”
– incetarea valabilitatii scrisorii de garantie

Credit cont 8011 „Giruri si garantii acordate”.

Sperăm că toate aceste informații cu privire la înregistrarea contabilă a scrisorilor de garanție te-au ajutat să înțelegi ce ai de făcut, în cazul în care vei alege acest instrument financiar pentru afacerea ta.

Și nu uita: îți stăm oricând la dispoziție cu informații și servicii potrivite nevoilor tale. Trebuie doar să ne contactezi!