Utilizarea unui bilet la ordin în deblocarea lichidităților unei afaceri a devenit tot mai frecventă în ultima perioadă, în mediul de business din România.

Acest instrument de plată care poate fi folosit pentru plata furnizorilor, face ca o persoană denumită „Emitent” să se oblige să plătească unui „Beneficiar” suma datorată pentru un serviciu sau produs.

Însă, biletul la ordin are avantajul că poate fi folosit și sub formă de scontare pentru deblocarea unor sume datorate de către clienți.

Scontarea oferă Beneficiarului posibilitatea încasării contravalorii creanței înainte de scadența biletului, facilitând astfel desfășurarea în continuare a activității curente. Prin scontare se asigură o fluidizare a lichidităților fără a exista decalaje în cashflow.

Un bilet la ordin are termen, fiind obligatoriu de prezentat la compensare, la banca Emitentului, în maxim 2 zile lucrătoare de la data scadenței. Acest lucru înseamnă că biletul la ordin trebuie prezentat la banca Beneficiarului, de către acesta din urmă, cel târziu în ziua scadenței.

Elementele unui bilet la ordin 
Un bilet la ordin cuprinde următoarele câmpuri:

 • Denumirea de bilet la ordin-exprimată în limba în care este redactat și întrebuințat biletul;
 • Promisiunea necondiționată de a plăti o sumă determinată;
 • Data scadenței;
 • Indicarea locului unde se face plată B.O.;
 • Numele beneficiarului la ordinul căruia se face plata;
 • Data și locul emiterii;
 • Semnătura emitentului.

Cum se completează un bilet la ordin? Ponturi pentru o completare corectă

În momentul în care completezi biletul la ordin, trebuie să acorzi o atenție deosebită câtorva aspecte pentru a te asigura că acesta va fi acceptat la plată.

În concordanță cu dispozițiile Legii nr. 58/1934 care reglementează acest instrument de plată, este necesar să:

 • Folosești doar majuscule; cu litere mici pot fi scrise doar sumele;
 • Nu depășești spațiul alocat fiecărei rubrici;
 • Completezi biletul la ordin doar cu pix/stilou albastru/negru;
 • Toate rubricile marcate cu * sunt obligatoriu de completat;
 • Ai grijă să nu îndoi sau să nu pătezi biletul;
 • Nu modifici sau ștergi mențiunile înscrise.

  Câmpuri obligatoriu de completat 

 • Rubrica Stipulat se va completa cu mențiunea LA TERMEN sau LA ORDIN. Deși se acceptă ambele variante, stipularea LA ORDIN se folosește mai des în momentul în care biletul se emite fără data scadenței, ceea ce înseamnă că este la vedere, situație în care Beneficiarul are conform legii termen de maxim un an de la data emiterii pentru a putea încasa acel bilet;
 • Rubrica Sumă în cifre se completează lizibil de la dreapta la stânga folosind spațiul alocat celor 2 zecimale, restul de căsuțe în stânga inactivându-se folosind o linie sau “x”;
 • Rubrica Sumă în litere se va completa cu aceeași sumă completată în cifre în totalitate atât cu litere mici cât și mari (în decontarea biletului, Banca sau IFN-ul va lua în considerare în mod prioritar suma înscrisă în litere);
 • Rubrica La ordinul este destinată înscrierii Beneficiarului;
 • Rubrica Valoarea reprezintă permite emitentului să completeze motivul pentru care emite acest bilet (ex.: decontare fixă, cv. factura nr. 111/ 01.03.2014 sau plată în contract unde se poate menționa generic „cv facturi” sau „cv marfă”;
 • Rubrica Emitent este în majoritatea cazurilor pre-completată cu toate datele entității care emite biletul.
  Atenție însă, Emitentul trebuie să fie clientul care înregistrează debitul pentru care se emite biletul către Beneficiar.
 • Rubrica IBAN Posesor se completează cu datele de cont ale celui care depune B.O. la bancă, spre încasare, beneficiarul final, întru-cât biletul poate fi și girat;
 • Rubrica Girat – Beneficiarul unui bilet la ordin poate gira instrumentul în favoarea unui alt Beneficiar, situație în care în rubrica “IBAN Posesor” se va completă contul Beneficiarului final;
 • În cazul unui bilet la ordin emis în valută, emitentul va mai menționa, la finalul sumei, sintagmă „plătibil în RON”. Astfel, plata se va face în lei, la cursul BNR din data prezentării instrumentului la decontare.

Ce înseamnă bilet la ordin avalizat? 
Avalizarea unui bilet reprezintă o garanție suplimentară în procesul de decontare. Un bilet la ordin avalizat garantează îndeplinirea obligațiilor asumate de către unul din semnatarii acestuia.

Instrumentul, în acest caz, este semnat de încă o persoană, fizică sau juridică, care își asumă obligația de plată în aceeași măsură ca emitentul și care poartă denumirea de Avalist.

„Avaliștii pot fi executați silit de către beneficiarul biletului la ordin, în cazul în care Emitentul nu achită creditul, iar instrumentul nu este plătit”, explică consultanții financiari.

Echipa credit.ro a făcut pentru tine un model completare a unui Bilet la Ordin:

Cazuri de refuz la plată a unui bilet la ordin și de anulare a acestuia

Refuzul la plată apare atunci când nu sunt disponibilități în contul Emitentului, acesta fiind de altfel și principalul factor de refuz.

Într-o astfel de situație, refuzul ține cont și de data la care Beneficiarul prezintă la plată biletul la ordin. Astfel, dacă acesta respectă termenul de maxim 2 zile de la scadență, Emitentul este obligat să asigure plata acestuia, în caz contrar fiind înregistrat în C.I.P. – Centrala Incidentelor de Plăți cu incident major de plată.

Alți factori care pot duce la refuzul biletului la ordin sunt: (i) prezentarea la plată începând cu a 3-a zi de la scadență, situație care se înregistrează ca incident minor de plată sau (ii) refuzul tehnic care ține de viciile de completare a câmpurilor biletului. Cel mai des întâlnit refuz tehnic este din cauza completării ilizibile a câmpului “suma în litere”.

În cazul biletului introdus la plată pentru care Beneficiarul dorește (din motive întemeiate) retragerea de la plată, acesta va pierde dreptul de protest și de regres asupra biletului respectiv.

În cazul anulării biletului la ordin, Emitentul predă băncii emitente filele în baza unui proces-verbal ce va conține toate seriile filelor de bilet predate.

În cazul în care biletul este sustras, pierdut sau distrus, este recomandat ca posesorul (emitentul sau beneficiarul) să prezinte băncii emitente o declarație pe proprie răspundere în care să menționeze seriile instrumentului în cauză.

Conform legislației în vigoare, posesorul biletului trebuie să solicite anularea instrumentului pierdut, furat sau deteriorat, adresând o cerere în acest sens instanței de judecată de pe raza localității unde se face plata.
În acest caz, instanța va anula seria respectivă și va publica în Monitorul Oficial hotărârea judecătorească astfel pronunțată.

Pentru mai multe detalii și clarificări, nu ezitați să ne lăsați un mesaj, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil .