Operațiunea de Sale & Lease Back se remarcă prin vânzarea unui activ pe termen lung și de închiriere a aceluiași activ în regim de leasing contabilizată în funcție de clauzele contractului de leasing.

Leaseback-ul presupune efectuarea concomitentă a două operațiuni:

  • prima – este cea de vânzare a bunurilor deținute de un proprietar vânzător către o firmă de leasing, în schimbul obținerii unei sume de bani (a unui împrumut);
  • a doua – este cea de obținere înapoi a imobilizărilor de către proprietarul inițial, însă printr-un contract de leasing (financiar sau operațional) – printr-o finanțare -, plătind finanțatorului / locatorului ratele aferente (de fapt, ce-a de-a două operațiune reprezintă modalitatea de rambursare a ratelor aferente împrumutului, sub formă unui contract de leasing financiar sau sub formă unui contract de leasing operațional)

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de leaseback se face în funcție de tipul contractului de leasing, astfel:

  • în cazul leasingului financiar, tranzacția de leaseback este considerată un mijloc prin care locatorul acordă o finanțare locatarului, activul având rol de garanție. În această situație, entitatea beneficiara a finanțării nu va recunoaște în contabilitate operațiunea de vânzare a activului, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere a veniturilor. Activul rămâne în continuare înregistrat în contabilitate la valoarea existentă anterior operațiunii de leasing financiar, cu regimul de amortizare aferent.
  • în cazul leasingului operațional, tranzacția de leaseback presupune în prima etapă o tranzacție de vânzare-cumpărare și apoi una de închiriere a aceluiași activ. În această situație, entitatea vânzătoare înregistrează o tranzacție de vânzare cu reflectarea în contabilitate a sumelor încasate sau de încasat și apoi preluarea în regim de leasing operațional a activului vândut. În ambele situații, entitățile contractante vor prezenta în notele explicative la situațiile financiare anuale, informații referitoare la operațiunile derulate.

Din punctul de vedere al Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, operațiunile de leaseback sunt reglementate de IAS 17 ,,Contracte de leasing”. Astfel, conform acestor reglementări internaționale, o tranzacție de vânzare și de leaseback implică vânzarea unui bun de către vânzător și închirierea aceluiași bun în regim de leasing. Plățile de leasing și prețul de vânzare sunt, de obicei, interdependente, întrucât sunt negociate împreună.

În România din punctul de vedere al reglementărilor contabile naționale (Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările și completările ulterioare) pentru astfel de operațiuni de leaseback derulate prin contracte de leasing financiar nu se recunoaște niciun fel de venit din vânzarea activului, singurele operațiuni contabile înregistrate fiind cele legate de finanțare și de derulare a contractului de leasing financiar.