Scrisoare de garanție bancară, sinonime: garanție de bună execuție, scrisoare de bonitate, garanție de bună plată.

Ce faci când ai o afacere care își desfășoară activitatea având la bază derularea unor contracte comerciale, dar duci lipsă de lichidități și trebuie să le oferi partenerilor un angajament ferm de plată și să îi asiguri, astfel, că vei respecta condițiile agreate? Apelezi la o scrisoare de garanție bancară.

„O scrisoare de garanție bancară este utilă atunci când ai nevoie ca banca să confirme dacă, la data solicitării de plată a unui furnizor, compania ta nu are alte lichidități. Totodată, banca se va angaja să plătească respectivului beneficiar suma de bani stabilită, în cazul în care tu nu vei reuși acest lucru. Vei construi, astfel, o relație puternică cu partenerii de afaceri.”, explică un consultant financiar.

O scrisoare de garanție bancară ajută însă mai mult

Tot mai popular în țara noastră, acest instrument financiar vine la pachet cu mai multe beneficii, fiind de mai multe tipuri și pretabilă în diverse situații:

  • Garanție de participare la licitații. „În cazul licitațiilor, trebuie știut că organizatorul licitației va solicita un anumit procent din valoarea ofertei. În aceste condiții, dorește să se asigure că ofertantul își va indeplini sarcinile contractuale, și nu își va modifica sau retrage oferta înainte de finalizarea licitației”, spun specialiștii în credite nebancare.
  • Scrisoarea de garanție pentru taxele vamale și alte creanțe bugetare – acoperă obligația de plată a taxelor vamale și a altor taxe și comisioane datorate, aferente importurilor de bunuri.
  • Scrisoare de garanție de bună execuție – garantează plata unei sume, determinată ca procent din valoarea unui contract, în cazul neîndeplinirii obligațiilor din document.
  • Scrisoare de garanție pentru restituire avans – acoperă obligația de a restitui, în cazul neexecutării unui contract, avansul plătit de client.
  • Scrisoare de garanție de plată – acoperă obligația de plată din cadrul contractelor. Ca avantaje, oferă capacitatea de a negocia termene de plată mai mari sau costuri mai reduse ale produselor/serviciilor.

Cum poți obține o Scrisoare de Garantie

Scrisorile de garanție bancară sunt emise la solicitare, atât de către bănci, cât și de către IFN -uri. Pentru obținerea uneia, este necesară îndeplinirea unor condiții și oferirea unor garanții – cum ar fi ipotecă imobiliară rang 1.

Scrisoare de garanție bancară, legislație

Potrivit Universul Juridic, Scrisoarea de garanție bancară, ca instrument de plată, este reglementată în noul Cod civil, Cartea a V-a – Despre obligații, Titlul X – Garanții personale, Capitolul III – Garanții autonome – art. 2321.

 (1) Scrisoarea de garanție este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumită emitent, se obligă, la solicitarea unei persoane denumită ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar în conformitate cu termenii angajamentului asumat.
(2) Angajamentul astfel asumat se execută la prima și simpla cerere a beneficiarului, dacă prin textul scrisorii de garanție nu se prevede astfel.
(3) Emitentul nu poate opune beneficiarului excepțiile întemeiate pe raportul obligațional preexistent angajamentului asumat prin scrisoarea de garanție și nu poate fi ținut să plătească în caz de abuz sau de fraudă vădită.
(4) Emitentul care a efectuat plata are drept de regres împotriva ordonatorului scrisorii de garanție.
(5) În lipsa unei convenții contrare, scrisoarea de garanție nu este transmisibilă odată cu transmiterea drepturilor și /sau obligațiilor din raportul obligațional preexistent.
(6) Beneficiarul poate transmite dreptul de a solicita plata în cadrul scrisorii de garanție, dacă în textul acesteia s-a prevăzut în mod expres.
(7) Dacă în textul scrisorii de garanție nu se prevede altfel, aceasta produce efecte de la data emiterii ei și își încetează de drept valabilitatea la expirarea termenului stipulat, independent de remiterea originalului scrisorii de garanție