Preaprobare online

Garanție de Bună Execuție


Emitere în 24 de ore

  • Beneficiază de avantajele celui mai rapid sistem de analiză financiară!
  • Îți preaprobăm instant solicitarea.
  • Termen maxim de 24 de ore pentru emiterea scrisorii.

Cum obții o garanție de bună execuție

  • Aplici online, preaprobăm în 10 minute.
  • Ne transmiți documentele necesare.
  • În cel mult 24 de ore primești garanția de bună execuție.

Informatii

Plafon și perioada contractuală
Garantăm pentru sume cuprinse între 10.000 lei și 30.000.000 lei, pentru perioade cuprinse în 1 - 60 de luni.

Comision de emitere:
Se percepe un comision de emitere din valoarea scrisorii, în funcție de valoare și durata scrisorii, perceput la acordare sau comision de administrare lunar din valoarea scrisorii.

Tipuri de contra garanții:
1. Cash colateral
2. Bilet la ordin
3. Ipotecă imobiliară Rang 1, asupra imobilelor de tip:
- apartamente
- terenuri agricole sau intravilane
- case, vile.
- spații comerciale sau industriale

Documente necesare obținere scrisoare de garanție:
- Acte identificare societate (CUI, act constitutiv)
- Ultima balanță, bilanț, CI administrator, hotărâre AGA
- Contractul comercial pentru care se dorește emiterea scrisorii de garanție.


Contacteazǎ-ne
ACUM!
Acoperire Naţionalǎ!
Call Center
021.796.7777

Costuri emitere garantie

Exemplu de calcul pentru emiterea unei scrisori de garatie, în valoare de 100.000 lei, pentru o perioada de 12 luni.
Varianta 1: Comision la emitere
Valoare scrisoare: 100.000 lei
Perioadă: 12 luni
Comision emitere: 3.000 lei (negociabil în funcție de sumă și perioadă)
Comision lunar: 0 lei
Comision: 500 lei pentru analiză dosar.
Total de plată: 3.500 lei

Varianta 2: Comision lunar
Valoare scrisoare: 100.000 lei
Perioadă: 12 luni
Comision emitere 1.000 lei (negociabil in functie de suma si perioada)
Comision lunar: 500 lei
Comision: 500 lei pentru analiză dosar.

Alte costuri: asigurare imobil, evaluare, notariat.
*toate informațiile prezentate în exemplul de calcul sunt orientative.


Despre scrisoare garanție de bună execuție

Potrivit art. 68 alin. (8) al Legii nr. 131/2015, la achiziţia de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanţia de bună execuţie a acestuia. Garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziţii publice.

Potrivit pct. 48.1. al Ordinului Ministerului Finanţelor RM „Cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări” nr. 176 din 05.10.2018, la momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie, garanția de bună execuție construcții sau garanția lucrărilor executate.

Valoarea Garanției de bună execuție este de maxim 10% din valoarea contractului de achiziție publică.

Garanția de bună execuție are o valabilitate de 36 luni. Valabilitatea Garanției de bună execuție înceteaza la data emiterii Procesului verbal de Receptie Finala.

Scrisoarea de bună execuție legea 99/2016 este un instrument de garantare solicitat oricărui Ofertant / Executant care semnează un contract de achiziție publică, având rolul de a proteja Beneficiarul față de o eventuală neîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate.
EVALUARE
GRATUITĂ