REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

 

Organizatorul

IFN Imprumut SA, persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, Soseaua Stefan cel Mare, nr. 31, sector. 2
 

Drept de participare

La această promoție pot participa persoane fizice, având vârsta de cel puțin 18 ani la data desfășurării campaniei; pentru persoanele sub această vârstă este necesar acordul scris al părinților
 

Participarea la promoție

O persoană poate participa la această promoție daca execută 3 acțiuni like, Tag a Friend și o acțiune Share Post a postarii "Concurs" de pe pagina oficială de Facebook credit.ro
Comisione ZERO, acesta facilitate este scutita de orice forma de comision.
 

Procedura promoției

Prezentul Regulament poate fi consultat în mod gratuit accesând www.credit.ro
Pentru a participa la această promoție, un utilizator trebuie să efectueze cele 3 acțiuni like page, Tag Friend și o acțiune Share Post pentru postarea "Concurs" de pe pagina oficială de Facebook credit.ro în intervalul menționat mai sus, iar câștigătorul ales prin tragere la sorți, prin intermediul site-ului woobox.com, va primi cadou un vaucher emag in valoare de 100 LEI.
Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.
 

Desemnarea câștigătorului

Câștigătorul va fi ales prin tragere la sorți și se va verifica daca cele 3 acțiuni like page, Tag a Friend și o acțiune Share Post au fost efectuate pentru postarea "Concurs" de pe pagina oficială de Facebook credit.ro în intervalul în care campania este activă. Câștigătorii vor primi un vaucher emag in valoare de 100 LEI și vor fi anunța ți pe pagina oficială de Facebook credit.ro.
Participanții răspund de corectitudinea datelor introduse.
 

Protecția datelor personale

Prin participarea la această promoție, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Participarea la promoție implică acceptul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de organizator. în scopul unor potențiale informări ulterioare din partea companiei noastre. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa sediului de lucru al IFN Imprumut SA, Soseaua stefan cel Mare, nr. 31, Bucuresti, sector.2 – organizatorul se obligă:
-să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
-să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
-să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.
 

Diverse

ÎNTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CAMPANIEI - În orice moment, în cazul în care Organizatorul decide, prezenta Campanie poate fi întreruptă, modificată, suspendată sau poate înceta. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei. Acest lucru va fi făcut public. Oricare dintre acțiunile mai sus menționate va fi adusă la cunoștință publicului prin publicarea pe website-ul www.credit.ro
Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru datele incomplete sau necorespunzătoare din punct de vedere al conținutului, pentru validarea contului personal din www.credit.ro, fiecare participant la promoție fiind obligat să completeze cu date corecte toate câmpurile afișate.