ACREDITIVUL DocumentarAcreditivul este un instrument de plată, folosit de către exportatori și importatori, pentru derularea unor tranzacții (bancă) în vederea achiziționării unor bunuri/servicii și achitării acestora în condițiile stabilite prin clauzele contractuale.

IFN ÎMPRUMUT SA vă  oferă consultanță pe tot parcursul efectuării tranzacțiilor de import sau de export. Vă vom informa prompt și clar, deasemenea, cu privire la alegerea modalității de plată potrivite, riscuri, grad de complexitate și costuri generate.

 • Suma: Va fi stabilită în funcție de condițiile contractului de achiziționare a bunurilor/ serviciilor.
 • Termenul: Se va determina pentru fiecare caz în parte.
 • Monedă: LEI

Avantaje:

 • Acreditivul reprezintă cea mai sigură modalitate de plată între cele patru părți: exportatorul – importatorul (deoarece exportatorul își încasează 100% suma datorată de către importator, iar importatorul are siguranța că obligațiile sale de cumpărare se desfășoară în mod corect), bancă emitentă (banca permite plata numai în cazul în care exportatorul a respectat toate prevederile din acreditiv), banca avizatoare (avizează sau confirmă acreditivul documentar către

exportator, la instrucţiunile băncii emitente.).

 • Toate operațiunile prevăzute în acreditiv se desfășoară în condiții de siguranță, confidențialitate, punctuale.
 • Acreditivul oferă sprijin suplimentar prin folosirea normelor internaționale
 • Folosirea acreditivului ca mijloc de plată asigură adaptabilitate în ceea ce privește schimburile internaționale.
 • Efectuarea plăților se realizează numai prin acte conforme termenilor și condițiilor stipulate în acreditiv.
 • Sunt îmbunătățite tranzacțiile pentru o gamă largă de cereri solicitate de către exporatori, și anume: revolving, plată la vedere, plată la termen, și altele.
 • Prin folosirea acreditivului, nu ai de ce să îți faci griji în ceea ce privește riscul financiar, comercial, politic, deoarece ești protejat din acest punct de vedere
 • Aveți garanția că toate prevederile contractului, precum și alte înțelegeri, vor fi respectate!

Tipurile de acreditive:

 1. Acreditivul irevocabil  (garantează acoperirea riscurilor comerciale)
 2. Acreditivul irevocabil confirmat (garantează suplimentar, acoperirea riscului de insolvabilitate a băncii emitente, precum și a riscurilor de țară – politice și de transfer, în cazul în banca avizatoare activează în altă țară decât cea a băncii emitente. Puteți alege între acreditivul cu plată la vedere, la termen, prin acceptare, prin negociere, în funcție de prevederile contractuale.)
 3. Acreditivul stand-by (are o perioadă mai mare pentru efectuarea plății)


Acreditivele se supun Regulilor şi Uzanţelor Uniforme, Publicaţia 600 a Camerei Internaţionale de Comerţ de la Paris (revizia 2007).

Beneficiile dvs. ca importator

 • Puteți solicita certificate de calitate, certificate de cantitate emise de firme constatatoare.
 • Beneficiați de certitudinea că veți achitați, atunci când bunurile v-au fost trimise conform condițiilor stabilite (loc, perioadă, etc).

Beneficiile dvs. ca exportator

 • Acredivitul vă conferă protecție și certitudine, deoarece este cea mai sigură metodă de plată.
 • Banca importatorului își asumă angajamentul de a achita la vedere sau la termen contravaloarea bunurilor vândute, dacă și dvs. îndepliniți condițiile amintite în acreditiv.

Condiții față de exportator

 • Este esențial ca exportatorul să fie înregistrat în concordanță cu legislația RM în vigoare.
 • Experiența de lucru în domeniu reprezintă un aspect important.
 • Exportatorul trebuie să aibă și să prezinte contractul încheiat cu compania străină în ceea ce privește importul de mărfuri.
 • Exportatorul trebuie să fie capabil să-și susțină datoria cu încasări financiare suficiente.